God fredag.

Statsbudsjettet gir et årlig tilskudd til kommunale fiskerihavntiltak (post 60). Finnmark fylkeskommune har denne uken gitt sine innspill til kystverket for tilskudd i 2019. Her er fiskerihovedstaden prioritert på 1. plass med kr. 20 millioner. Dette setter vi stor pris, da vi har store investeringer for oss i Båtsfjord havn.

I går var ordfører tilstede på BSK sitt svømmestevne. Veldig artig å se hva nærmere 40 unge svømmere har lært siste året og ikke minst her var det IDRETTS GLEDE!

Folkemøtet, et penere Båtsfjord, viste stort engasjement i tillegg til at det kom inn mange gode innspill på hva vi kan og må gjøre videre. Det vil komme mer informasjon fra dette møte på kommunens hjemmeside.

I dag er det møte i formannskapet, administrasjonsstyret og næringsstyret. Saksliste og møteutskrift finner dere på kommunens hjemmeside.

Ordfører har nylig hatt møte med lederen i Båtsfjord fiskarlag, Andreas Bye Paulsen. Det er viktig for meg som ordfører å ha god kontakt med både innbyggerne, lag og foreninger. Møtet med Andreas ble selvfølgelig preget av dagens fiskeripolitikken blant annet med utgangpunkt i fiskerihovedstaden. I tillegg gav vi hverandre gjensidig informasjon.

Båtsfjord kommune har nå etablert et varslingssystem som heter UMS lokasjonsbasert varsling (LBAS – Location Based Alert System) som er et kartbasert verktøy for varsling via SMS til mobiltelefoner som befinner seg innenfor dekning av basestasjonene som dekker et geografisk område. Systemet er begrenset til bruk der liv og død, skade på helse og eiendom og varsling for avvik innenfor vannleveransen. Varslingen inngår i Båtsfjords kommunens Beredskapssystem. På grunn av personopplysningsloven kan man i systemet IKKE se hvilke telefonnummer som befinner innenfor angitt område. 

Vi minner på: 
Båtsfjordmessa 2018. Lørdag 16. juni kl 10.00-17.00 på Båtsfjord idrettshall
For nærmere info: Messekoordinator May Bente Eriksen, 951 56 460

BARNEHAGEPLASS 2018/-19. SØKNADSFRIST ER 1.10.18.

Sett av datoene; torsdag 2. til og med lørdag 4. august da arrangeres Båtsfjord i fest 2018.

På Båtsfjord kino: Søndag 10. juni. Jurassic World: Fallen Kingdom Kr. 80/100  

Ord på veien: Husk at du eier tiden, men også at tiden eier deg.

Geir Knutsen
Ordfører