God fredag.

Mandag la regjeringen frem sitt statsbudsjett. Nok en gang får kommunene kun dekket lønns- og prisveksten samtidig som mange ikke engang får dekket dette. Dette gjelder blant annet vår kommune. Båtsfjord kommune får en nedgang i våre inntekter på 0,5 %. Samtidig vet vi at vi blir flere innbyggere, og at vi får økte pensjonskostnader som må dekkes. I tillegg skal kommunene løse flere og flere oppgaver og da med mindre penger! Husk at overføringene til kommunene skal sikre tjenestene til vanlige folk som barnehage, skole og sykehjem.

Som fiskerihovedstad vil jeg også nevne at regjeringen kutter kraftig i flere næringstiltak i fiskeriene som; føringstilskuddet (viktig for å opprettholde mottaksstrukturen vi har i dag), tilskudd i det frie fisket etter kongekrabbe, garantilott, tilskudd til fiskeriforsking, tilskudd fiskerihavner (kun et fiskerihavn prosjekt i nord, Breivikbotn, fullføres).

Tirsdag var politisk ledelse, administrativ ledelse og organisasjonene samlet til felles skolering.

Denne uken ble elevrådet ved Båtsfjord skole konstituert. Julia Micheva ble valgt til leder, og som nestleder ble Karina Tiberg valgt. I forkant av dette, deltok ordføreren på møtet. Her informerte ordføreren elevrådet om at de nå skal få skolefrukt (1.-10.kl). Dette var noe elevrådet tok opp med ordføreren på et møte før sommerferien. I tillegg informerte ordføreren om nyskolen. Vi ønsker elevrådet lykke til i sitt arbeid

Torsdag reiste 28 elever fra Båtsfjord skole sammen med sine lærere til Murmansk. Dette er en gjenvisitt, da våre venner fra Murmansk var i fjor i Båtsfjord. Denne utvekslingen startet i 2010.Vi håper de får en fin og utbytterik tur.

I dag deltar ordføreren på den offisielle åpningen av nye Kirkenes sykehus. 

Kommende mandag og tirsdag inviterer vi til folkemøte og åpen dag. Her vil dere få informasjon om nyskolen.


Vi minner på: 
Mandag 15. oktober folkemøte kl.18.00 på pensjonisthuset.
Tirsdag 16. oktober åpen dag kl. 12.00-16.30 på pensjonisthuset.

Husk årets TV-aksjon, 21. Oktober. TV-aksjonen NRK 2018 går til Kirkens Bymisjons arbeid for å skape et varmere og mer inkluderende samfunn. Husk å melde dere som bøssebærere.

På Båtsfjord kino: Søndag 14.10 kl. 19:00. Peppermint Kr. 80/100. 

Husk og bruk refleks!

Ord på veien: Å forstå sin alder er å forstå dens gleder.

Geir Knutsen
Ordfører