Dersom noen har behov for å snakke med noen i kriseteamet i kommunen,
kan de ringe Båtsfjord Helsesenter på 789 85 400.

Telefonen er døgnbemannet.