Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Anskaffelse fyllingsarbeider fotballbane på FOMA

Som følge av bygging av ny skole i Båtsfjord, skal fotballbanen i Båtsfjord relokaliseres til FOMA-tomten.
Banen er planlagt bygd på et eksisterende vannspeil.

Reguleringsplanen ble politisk vedtatt i april 2023.

Arbeider vil bestå av oppfylling av fotballbanen og oppfylling for forbelastning av deler av fotballbanen. Forbelastningen skal setnings overvåkes, og overhøyde på forbelastning skal etter endt setningsforløp fjernes og flyttes til øvrige arealer

Les om anskaffelsen her: https://www.mercell.com/nb-no/anbud/211313671/fyllingsarbeider-foma-tomt---ny-anskaffelse-anbud.aspx

Plankart FOMA

Plankart FOMA

Sist oppdatert 31. august 2023