Ved Båtsfjord brannvesen er det etablert døgnkontinuerlig overordnet vaktberedskap(Fagleder brann + uttrykningsleder), resterende beredskapspersonel/brannkonstabler utalarmeres samtidig via radio og SMS/UMS varsling.

I perioder hvor det fare for lavt oppmøte av mannskap, f.eks. i høytidshelger og ferier, er det etablert økt vaktberedskap.

Vi har for tiden 3.stk godkjente røykdykkere, røykdykkig kan utøves ved tilstrekkelig resursoppmøte ved utalarmering.

 

Ved utalarmering/ skarpe hendelser stiller vi med:

- Brannbil/mannskapsbil

- Redningsbil m/hurtigfrigjørings utstyr