HVA KOSTER TJENESTEN?

Egenbetaling for middag med hjemkjøring vedtas årlig av kommunestyret.

Pr. 01.01.2023 gjelder disse satsene:
 

  • Middag hel porsjon med dessert kr 133,-
  • Middag halv porsjon med dessert kr 78,-
  • Hjemkjøring kommer i tillegg med kr 25,-

Ukemeny for neste uke sendes ut til brukere av tjenesten hver torsdag.

Hvis du avbestiller avtalt hjemkjøring av middag ber vi om at du ringer kjøkkenet senest dagen før kl 12.00, tlf.nr: 481 41 523

Det er Tildelingskontoret som fatter vedtak om matombringing.

 

Se vedlegg for søknadsskjema