Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

SFO

SFO skal være et trygt sted å være for barn med foreldre i arbeid, og for andre barn som av andre årsaker trenger hjelp og omsorg etter endt skoledag. Skolefritidsordningen er et frivillig tilbud før og etter skoletid for 1.-4. klassetrinn. Tilbudet kan også gjelde funksjonshemmede barn i 1. –10. klasse.

Nordskogen Skole og SFO