Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Diverse gebyrer Teknisk Etat

Fra 1. januar 2021 gjelder følgende priser:

Vannavstenging: Gebyr: kr 987,- pr. oppmøte. Dette gjelder oppmøte i forbindelse med avstenging – påsetting av vannforsyning i bolig/andre bygninger.

Behandling av gravetillatelse: Gebyr: kr 1965- (ikke mva) pr. behandlet søknad. Dette gjelder graving kun i kommunal vei; herunder fortau, g/s-vei eller annet trafikkareal. Gebyret skal dekke utgifter til administrasjon, saksbehandling og kontroll av gravearbeider.

Forringelsesgebyr ved graving i kommunale veier og plasser: Kr. 204,- pr. m2

Vanntining/kloakkspyling pr time kr 1.734,- eks mva

FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR PLAN-, DELING-, BYGGESAK OG SEKSJONERINGSSAKER I BÅTSFJORD KOMMUNE

2021

Forskrift om gebyr er vedtatt av kommunestyret med hjemmel i:

  • Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Pbl).
  • Lov om eierseksjoneringer § 7

Last ned PDF for FORSKRIFT OM GEBYRREGULATIV FOR PLAN-, DELING-, BYGGESAK OG SEKSJONERINGSSAKER I BÅTSFJORD KOMMUNE

 

Forskriften er vedtatt av kommunestyret den 12.12.2012 sak 97/12, med virkning fra 01.01.13. Gebyrene økes med 2,4 % fra 01.01.2021 (KPI 11117)