Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
bba3b686-0819-4fc8-b293-41b7f5f9156f

Fysioterapi

Fysioterapi 

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut behandler og forebygger skader og sykdommer som gir smerte eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandlingen er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse. Fysioterapeut er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet. 

Henvisning til den kommunale fysioterapitjenesten.

Henvisningsskjema til den kommunale fysioterapitjenesten 

Det er utarbeidet et henvisningskjema hvor en selv kan fylle ut personopplysninger samt beskrive hva det ønskes hjelp til. Dette kan sendes per post til Fysioterapi, Postboks 602, 9991 Båtsfjord. Eventuelt leveres på Helsesenteret (Helsevegen 1, 9990 Båtsfjord). 

Du kan laste ned pdf her>>