Dette bør du sjekke før du melder inn ulovlig tiltak

1. Snakk med naboen din først. Spør om naboen har fått tillatelse til det som bygges, eller om det som bygges er unntatt søknadsplikt etter plan- og bygningsloven.

2. Sjekk i saksinnsyn om det foreligger en byggesøknad knyttet til eiendommen og tiltaket. Dersom du finner dokumenter som du ønsker innsyn i kan du be om det direkte i innsynsportalen.

3. Sjekk om tiltaket er unntatt søknadsplikt.

Hos Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) kan man sjekke hva som ikke er søknadspliktig

https://dibk.no/bygge-selv/dette-kan-du-bygge-uten-a-soke/

 

Mener du at tiltaket fremdeles er ulovlig etter at du har gjort disse undersøkelsene, kan du melde inn forholdet til MUNT.

Slik melder du inn ulovlig tiltak

Dersom du mistenker at arbeidene er ulovlige og uten gitt tillatelse, melder du fra om ulovligheten til postmottak@batsfjord.kommune.no. 

Dersom kommunen finner ut at det dreier seg om en ulovlighet etter plan- og bygningsloven, oppretter vi en sak og kontakter eieren av eiendommen.

 

Kommunens prioritering av saker og videre saksgang

Kommunen prioriterer oppfølging av ulovlighetssaker som har betydning for personsikkerhet og helse.  

Saker som har karakter av rene nabokonflikter der ikke viktige offentligrettslige hensyn eller hensyn til kvalitet i byggverk blir skadelidende, vil ikke bli prioritert. Kommunen kan henlegge overtredelser som er av mindre betydning.

 

Videre oppfølging er en sak mellom den som bygger eller har bygd ulovlig, og kommunen. Den som sender inn tips, er ikke part i saken, og henvises til å følge saken på postlistene til kommunen.  

Vi gjør oppmerksom på at mailadresse og registrert navn vil komme frem. Den som får anklager om ulovlig bygging mot seg, har rett til innsyn i sakens dokumenter.