Kart og databaser

Informasjon om registrete kulturminner finner du i disse lenkene

Kulturminnesøk 
Miljøstatus har en rekke nyttige, søkbare kart, bl.a. for Sefrak-registrerte bygninger 

Kulturminneplan

Kommunestyret vedtok Kulturminneplanen i KST 22.02.23 sak 7/2023.

Planen og plandokumenter finner du her:


Kulturminneplan 2020
Matrise Kulturminner
Arbeid med kulturminneplanen