VA-ledning skal kobles på kummer i fylkesvei FV891.

Det vil bli redusert tilkomst ned Skolegata når gravearbeidet utføres. Arbeidet deles inn i etapper.

Etappe 1: i FV891 utføres i uke 38. Innkjøring til Skolegata nr. 25 stenges. Fylkesveien må stenges i tidsrommet dette skjer. Det blir omkjøringsmuligheter via Skogholmveien og FOMA veien.

Etappe 2: Vei til Skolegata nr. 64 stenges. Gangfelt til skolen holdes åpen. Skolegata 58, 58A, 58B og 60 vil få tidsrom med begrenset vei. Utføres uke 39-40.

Etappe 3: Gangvei til skolen opprettholdes. Vei til Skolegata nr. 60 stenges. Utføres uke 41-42

Vi skal gjøre vårt beste for at dette går så smidig som mulig.

Kontaktinfo:
Prosjektleder Båtsfjord kommune 
Richard Flate 
Mobil: 971 61 287 
e-post: richard.flate@wsp.com

Anleggsleder byggeplass, Entreprenør Harald Nilsen AS 
Fredrik Thomassen 
Mobil: 476 61 785 
e-post: fredrik@hnas.no

Se vedlagte illustrasjon.