Båtsfjord Brannvesen – har gjennom politisk vedtak fått tillatelse til å donere vår tidligere- brannbil til Ukraina. Vi takker alle givere for -spleis- bidrag som er mottatt, vi håper samtidig at det fortsatt finnes flere med giverglede. Vi takker også Båtsfjord kommunestyre for bidraget på 10.000.- som er med på å finansiere deler av transportutgifter.

Eventuelle gjenstående kroner etter at transport kostander for brannbil er dekket, vi doneres direkte til vår samarbeidspartner NUBAS (Norsk Ukrainsk – brann og ambulansestøtte). Som er en humanitær organisasjon som bistår og tilrettelegger slik at donert beredskapsmateriell kommer til nytte i krigs – herjede Ukraina.