Planene vil være en del av Samfunnsdelen i det off. planverk, som nu er under revisjon.

Vi legger ut dokument som er utarbeidet til nå, og i den sammenheng håper undertegnede å få tilbakemelding/innspill fra kommunens innbyggere.

 

Kulturminner kan eksempelvis være; Bygninger, monumenter, miljøer, Gater, stier/veier, båter, landskap, bygdemiljøer, «fotspor» fra tidligere tider, bilder, den gode historie, krigsminner fiskehjeller, etc.

 

 

TA KONTAKT DERSOM DU HAR NOE PÅ HJERTET!!

 

Torbjørn Tangen

 

920 68268 eller ;              torbjorn.tangen@batsfjord.kommune.no