Det vil også fra samme dato bli nye åpningstider, færre dager åpent, men med samme timeantall som i dag.
Åpningstider stasjon:
Mandag/ torsdag:                                               08.00-13.00
Onsdag:                                                              13.00-18.00
 


Med Hilsen
Sture Helander
Driftsleder
Øfas Husholdning AS