Båtsfjord skole sett fra sør, på en (som vanlig) vakker dag.

Telefon: 78 98 32 50 (sentralbord)

Rektor: Mirian Olsen

Inspektør:  Christina Svendsen telefon nr 900 26 845