Det har vært en flott reise å få være ordfører i Båtsfjord, og det vil ta en tid å forstå hvilken opplevelse det har vært. En ting er i hvert fall sikkert, jeg har vært heldig og hatt dyktige medspillere, uten dere hadde vi ikke klart å få i havn så mange prosjekter til det beste for kommunen.

Jeg er glad for at vi har klart å få til et godt samspill med næringslivet og dere innbyggere, for å klare og manøvrere denne utviklingen på en best mulig måte. Dette er blitt lagt merke til langt utenfor vår kommunegrense. 

Jeg mener jeg har klart å representere Båtsfjord på en uredd, synlig, tydelig og offensiv måte, og at jeg har tatt ansvar til det beste for Båtsfjord.

Det å ha hatt ansvaret for det tjenestetilbudet som små og store, unge og gamle, friske og syke skal ha, samt å legge til rette for at næringslivet har gode vilkår slik at nye verdier kan skapes i Båtsfjord kommune, har vært en stor og krevende jobb. Målet har hele tiden vært at Båtsfjord kontinuerlig skulle bli en bedre bostedskommune med utvikling og vekst for alle.

Servicenivået er meget godt, og kommunens bærekraft målt blant sammenlignbare kommuner er god.

Det kommer til å bli rart å ikke være ordfører lenger, men jeg føler at jeg har utført samfunnsoppdraget mitt på en tilfredsstillende måte. Min drivkraft har hele tiden vært å bidra med noe positivt i lokalsamfunnet, i tillegg til å fram snakke Båtsfjord og fylket vi bor i.

Hverdagen som ordfører har vært travel, utrolig spennende, krevende, utfordrende, givende, artig og det har betydd mye for meg, da jeg bestandig har vært engasjert i vårt lokalsamfunn. Vi har hatt en fantastisk utvikling de her årene.

Dette betyr ikke at jeg skal slutte å engasjere meg for båtsfjordsamfunnet. Båtsfjord Arbeiderparti blir det nest største partiet i kommunestyret med fem representanter. Vi ser frem til å gå i opposisjon. Det blir spennende.
Vi takker velgerne for tilliten, og vi skal jobbe for å få gjennom politikken vår. For Båtsfjord Arbeiderparti blir de viktigste sakene barn, unge, eldre, samt å fortsette å legge til rette for næringsutvikling. 

Vi vil aldri gi opp kampen om ny barnehage og ny skole. Samtlige kommuner rundt oss har bygd nye skoler og har skjønt hvor viktig det er med gode oppvekstsvilkår og arbeidsvilkår for barn, unge og alle ansatte. Vi har ingen tid å miste. Dette er den den viktigste investeringen for fremtiden siden vi bygde helsesenteret. Uten dette på plass, vil vi oppleve en stagnasjon og fraflytting!

Det er ikke bestandig sunt for demokratiet med et rent flertall. Det ansvaret mener jeg vi har håndtert med respekt. Man forsøker hele tiden å gjøre sitt beste, men det er ikke enkelt. Vi har jobbet hele tiden for å gjøre oss tilliten verdig. 
Tilliten dere alle har vist Båtsfjord Arbeiderparti er vi utrolig takknemlige for. Resultatene vi kan vise til, mener jeg bekrefter at vi har lyktes og vi kan være stolte av den jobben vi har gjort.

Vi er veldig glade for at AUF igjen er på plass i partiet. Dette lover godt for rekruttering innenfor politisk arbeid og samfunnsengasjement.

Jeg vil takke alle som har vist meg tillit og støtte både før, under og etter valget. Jeg har fått mange klapp på skuldra og mange meldinger fra båtsfjordinger som setter pris på jobben jeg har gjort som ordfører. Dette har betydd mye for meg de siste åtte årene og gitt meg motivasjon til å stå på for det beste for hele samfunnet vårt. Det er ikke noe å legge skjul på at det til tider har vært tøft, da mange har tatt personen Geir Knutsen, i stedet for å diskutere sak.

Jeg vil takke alle innbyggere, ansatte, næringsliv, politikere og alle våre samarbeidspartnere for en fantastisk reise de siste åtte årene i kommunens tjeneste. Uten dere har vi ikke kommet dit vi er i dag.

Mvh

Geir Knutsen
Avtroppende ordfører