Alle som er fosterhjem, eller ønsker å bli fosterhjem, skal ha grunnopplæring. Opplæringen skal gi deg kunnskapen du trenger for å være fosterforelder. Opplæringen er gratis for alle deltakere.

 

For mer informasjon, se:

https://www.bufdir.no/fosterhjem/kontorer/nord-norge/kurs/grunnopplaring_fosterforeldre_alta_2705242/