Planforslaget beskriver hvordan vi ønsker å ha det i 2030, og hva vi bør gjøre for å få det til. I løpet av høringsperioden vil vi invitere innbyggerne til et åpent møte for å få synspunkter på forslagene, og gjerne nye forslag. Dette møtet vil vi annonsere nærmere.

Hvis du har synspunkter på planforslaget, ber vi om å få det skriftlig. Det kan sendes som brev til Båtsfjord kommune, pb 610, 9990 Båtsfjord, eller som e-post til postmottak@batsfjord.kommune.no. Vi må ha innspillene senest 26. oktober 2020.

Planbeskrivelse samfunnsdelen

Samfunnsdelen - kunnskapsgrunnlaget