Angående fugleinfluensa:

Døde fugler skal rapporteres til Mattilsynet.
Om det er døde fugler på kommunal eiendom kan du melde i fra om dette gjennom Borgermelding.

Det står en container på ØFAS (se bildet) hvor folk kan legge døde fugler. Ha fuglen i plastpose når du legger den i containeren. Bruk hansker . Bruk en spade eller annen redskap når du legger den i plastposen. Bruk munnbind. Hansker og munnbind kan fåes på rådhuset.

Fjerning av døde fugler på egen eiendom (privat og bedrift):

Dersom det er behov for å fjerne døde fugler eller andre døde dyr, for eksempel fra egen eiendom, bør dette gjøres av en voksen person.
Bruk hansker når du plukker opp dyret, legg det i en plastpose og legg posen i  avfallscontainer på ØFAS (se bilde).