Stabseksjonen

Ordfører

Lone Johnsen

91 62 82 98

Rådmann

Trond Henriksen

95 04 41 90

Assisterende Rådmann

Tove Gotvassli

97 04 03 78

Sekretær

Inger H. Bredahl

91 11 86 20

IT-ansvarlig

Alf Gunnar Sørensen

90 97 12 35

Brukerstøtte/web/IKT-service medarbeider

Gøran Nilsen

97 11 52 81

Oppvekstsjef

Bernt Eirik Sandtrøen

46 95 33 65

Personalkonsulent

Malin Hansen

95 12 76 20

Konsulent Kultur

Vakant

 

Ungdomskoordinator

Marlyn Nilsen Olavson

92 01 18 34

Konsulent

Anne Grethe Strandheim

46 88 61 14

Biblioteksjef

Wenche Vevik

94 87 30 44

Barnehagefaglig rådgiver

Jorunn Økland

46 86 38 05

Økonomi Avdelingen

Økonomisjef

Sølvi Mathisen

90 83 34 39

Økonomikonsulent

Sigga Joanesarson

46 88 46 01

Konsulent

Nann Bryggari

46 89 75 72

Konsulent lønn

Eva Bryggari

46 90 74 69

Økonomi konsulent

Viktoria Karpova

47 90 61 05

Tekniske Tjenester

TEKNISK ETAT

   

Sektorleder MUNT

(Miljø, Utvikling, Næring og Teknikk)

Espen Nystad

46 92 34 24

Avdelingsingeniør

Elisabeth Kvivesen

95 18 65 42

 

 

 

Operatør vann og avløp

Frank Rune Jensen

48 00 71 69

Vaktmestertjenester

 

90 64 42 73

Konsulent

Bjørg Ryan

46 84 93 72

Renholdsleder

Jane Sandberg

98 67 18 84

Feier

Vakant

 

Brannsjef / Vann og avløp

Kjetil Kristiansen

90 07 08 34

Leder uteseksjonen

Tommy Kollstrøm

91 32 62 61

Helse og Omsorg

Helse- og omsorgssjef

Vakant

 

Kommuneoverlege

Vakant

 

Rådgiver, helse og omsorg

Elin Karlsen

46 80 80 73

Leder Kurative Tjenester

Janne Svendsen

92 02 57 46

Leger, laboratorium og fysioterapi

legekontor@batsfjord.kommune.no

7898 5400

Laboratoriet

lab@batsfjord.kommune.no

7898 5400

Kommunefysioterapeut

Lars Kristian Hasselø

46 92 17 95

Frisklivkoordinator

Vilde Marie Næss

41 49 00 38

Seksjonsleder Åpen Omsorg, herunder:
hjemmesykepleien, hjemmehjelp,

alderspensjonat og dagsenter

Helene Olsen (Konstituert) 

94 85 57 76

Alderspensjonatet

 

90 63 42 32

Hjemmesykepleien Vakttelefon

 

99 20 96 55

Hjemmesykepleien, kontor

 

47 63 97 58

Hjemmehjelp

 

99 20 96 61

Hjelpemidler,
kontordag torsdag
hjelpemidler@batsfjord.kommune.no 90 16 91 79

Ergoterapeut

Dag Erik Oterhals

90 16 91 79

Seksjonsleder Sykehjem, herunder:
Sykestua, Fjellheimen og kjøkken

Rita Nilsen

94 84 95 65

Sykestua, vaktrom

 

7898 5432

Fjellheimen

 

90 70 37 90

Kjøkken

- beskjed om matombringing

48 14 15 23

     

Seksjonsleder Solbakken bofellesskap

 

 

     

Samordnet Hjelpetjeneste

Rådgiver PP-tjenesten

Line Røtvold

90 51 34 49

Rådgiver

Linda Eriksen

90 52 35 54

Ledende helsesykepleier (kjernetid 9-14)

Kjersti Nergaard

90 47 75 58

Helsesykepleier (kjernetid 9-14)

Hege Anita Nilsen

90 51 12 65

Sentralbord PPT og Helsestasjon - Sekretær

Hanne Karin Nilsen

7898 5373

 

Berlevåg og Båtsfjord Barneverntjeneste

 

 

   

Barnevernleder

Evy Leirbekk (Konstituert)

45 87 98 47

Barnevernkonsulent

Stine Martinussen

45 87 98 46

Tiltakskonsulent

Aurelija Kantojarvi

45 87 98 45

Sosialkurator

Synnøve Brunstrøm

45 87 98 48

Berlevåg Kontoret

Carina Hagberg

45 87 98 66

Barnevernvakt Båtsfjord

 

45 87 98 65

Nesseby og Tana Kontorene

Jannice Onseng

40 44 06 15
 

Liss Beate Mikalsen

40 44 06 14
 

Kristine Larsen

40 44 06 17
 

Hanne Kjærra

40 44 06 16
Barnevernvakt Tana og Nesseby

 

40 44 06 20

NAV Båtsfjord

Nav Båtsfjord   

Marianne Tiberg   

41 30 31 52

Flyktning Konsulent

Flyktningkonsulent  

Kai Sørensen

41 27 35 56 

Barnehagene

Klausjorda barnehage           

Susanne Antonsen

7898 3206

Nordskogen barnehage

Britt M. Hansen

7898 3246

Skolene

Båtsfjord skole - hovednummer   789 83 250

Rektor Båtsfjord og Nordskogen skole, Kulturskolen

Mirian Olsen

48 27 34 19

Nordskogen skole, avdelingsleder

Merete Haugsnes

7898 3462

Båtsfjord skole,  avdelingsleder

Christina Svendsen

90 02 68 45

Båtsfjord Kulturskole, avdelingsleder

Bjørn Harald Nilsen

48 11 12 03

     

SFO (Konstituert Leder)

Aleksander Marthinussen

48 23 40 65

     

 

 

 

     

 

   

Forbund

FAGFORBUNDET
v/ Anne Olavson

                                

97 57 34 57

Utdanningsforbundet E-post: post@batsfjord.utdanningsforbundet.no 90 76 70 81

 

Frivilligsentralen

Båtsfjord Frivilligsentral

Ståle A. Olsen

7898 3400