Våre fag:

Band/samspill

Kulturskolen tilbyr opplæring for de som ønsker å spille i band. Du vil få veiledning på instrument å lære å samhandle med andre. Samspill kan foregå innenfor de fleste instrumentgrupper men det mest vanlige er Trommer, Bass, Gitar og Sang. Det er et krav at du behersker et instrument fra før.
Undervisningen varer i 60 min.

 

Gitar – Bass

Gitar eller bassundervisning. Det legges vekt på at eleven skal lære akkord og melodispill. Gehør å notetrening brukes i undervisningen. Målet er at eleven skal bli selvstendig og skal få et godt grunnlag for samspill med andre elever.

Undervisningen varer i 30 min.

Trommer
Eleven skal lære å beherske forskjellige rytmer, stilarter og lære grunnleggende notelesning. Mye av undervisningen er 1 til 1 men det er et mål at eleven skal kunne klare seg selvstendig i samspill med andre.
Undervisningen varer i 30 min.    

 

Tangentinstrumenter
Undervisning på piano. Eleven skal lære grunnleggende teknikk, sittestilling og klassisk/rytmisk musikk. Vi tilbyr opplæring i noter, akkorder, akkompagnement og improvisasjon.
Undervisningen varer i 30 min.

 

Sang
Kulturskolen tilbyr opplæring i vokalteknikk å stemmekontroll. Eleven skal lære å beherske å utvide sitt stemmeregister og gehørtrening. Det vil å være stort fokus på at eleven skal kunne framføre med enten akkompagnement eller band.

Undervisningen varer i 30 min.

Blåseinstrumenter

Kulturskolen tilbyr opplæring på diverse blåseinstrumenter. Vi har opplæring på saksofon, kornett og althorn. Eleven vil lære instrumentteknikk, noter og klassisk å rytmisk musikk. Det vil være ønskelig at eleven øver sammen med voksenkorpset når kompetansen er god nok.

Undervisningen varer i 30 min.

 

Visuelle Kunstfag

Dette er faget for deg som vil utrykke deg gjennom billedkunst og maling/tegning. Visuelle kunstfag har som mål å lage skaperglede hos eleven. Elevene jobber i grupper etter ståsted, forutsetning og alder. Eleven vil å få mulighet til å vise fram arbeidet sitt på utstillinger i løpet av året. Undervisningen er gruppebasert og det er i mellom 6-8 elever i hver gruppe.

Undervisningen varer i 90 min.


Søknad/Påmelding: https://nobatsfjord.speedadmin.dk/registration#/

 

Båtsfjord Kommunale Kulturskole

 

Hva: Båtsfjord Kulturskole ble startet i 1984 og har 3 lærere.
Kulturskolen tilbyr 7 fag og dirigenttjenester til kor og korps.
Kulturskolens lokaler er på Båtsfjord skole. Hovedsakelig foregår mesteparten av undervisningen på kulturskolens lokaler men noe undervisning kan foregå andre steder.

Skolen gir individuell tilpasset undervisning innenfor musikk, sang og visuelle kunstfag. Hovedsakelig en undervisningsøkt i uka.

 

Når: Kulturskolen følger skoleruta til Båtsfjordskolene. Klokkeslett og dag for timen avtales med lærer før oppstart.

 

Hvem: Alle kan søke på Båtsfjord Kulturskole. Nye elever vil bli prioritert etter alder og søknadstidspunkt. Alle elever har ukentlige timer enten i gruppe eller individuelt med lærer. Du vil også få mulighet til å delta på konserter/utstillinger.

Hvor kan du søke:
Båtsfjord Kulturskole tar imot søknader hele året. Men hovedopptaket skjer rett før skolestart. Søknad sendes inn via speedadmin. Du vil få beskjed når søknaden er behandlet om du har fått plass eller står på venteliste.
Opptak vektlegges etter alder og søknadstidspunkt og alder vil bli tatt hensyn til når elevgrupper blir sammensatt.

https://nobatsfjord.speedadmin.dk/registration#/

Kulturskolens ansatte:

 

Mirian Olsen

Rektor

Stig Ove Berget Eriksen

Sang, gitar-bass, kornett, tangentinstrumenter, dirigent

Bjørn Harald Nilsen

Trommer, saksofon, gitar-bass, tangentinstrumenter, dirigent

Lena Kålheim

Visuelle Kunstfag