Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig til Båtsfjord kommune, Hindberggata 18, 9990 Båtsfjord, innen 10.06.22.

For mer informasjon angående saksgangen, se veileder for søknadsskjema ved nettadresse:

http://www.fiskeridir.no/akvakultur/registre-og-skjema/skjema

 

Søknader med vedleg: