Sektoren har ansvaret for kommunaltekniske tjenester som veg, vann og avløp, byggherre i kommunens prosjekter, eiendomsskatt, kommunale avgifter, helhetlig virksomhetsstyring, beredskapskoordinering, samfunnsutvikling, arealforvaltning, bygge- og delingssaker, arealplanlegging, planarbeid, oppmåling/geodata og vilt- og miljøforvaltning, natur og næring.
 

Se utlysningstekst her:

https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/260041/saksbehandler-munt

 

Søknadsfrist: 8. april 2024