Klikk på områdenavn for å se kart (pdf). Tomtenes omtrentlige beliggenhet vises med store tall.
Tomtegrensene er ikke målt inn for alle tomtene.

Fargen på tall viser hvem som er grunneier på aktuelle tomt: BLÅ: Finnmarkseiendommen, RØD: Bob Nilsen, GRØNN: Båtsfjord kommune.

 

KLAUSJORDA

Adresse GBNR. Eier
Klausjorda 16 3/28 Båtsfjord kommune
Adresse GBNR. Eier

 

RUBBEDALSVEGEN

Rubbedalsvegen 4     2/1/184 Finnmarkseiendommen
Rubbedalsvegen 9       Finnmarkseiendommen
Rubbedalsvegen 20   Bob Nilsen, privat grunn
Rubbedalsvegen 22   Bob Nilsen, privat grunn
Rubbedalsvegen 24   Bob Nilsen, privat grunn
Rubbedalsvegen 26   Bob Nilsen, privat grunn
Rubbedalsvegen 34   Finnmarkseiendommen
Rubbedalsvegen 36 2/1/195 Finnmarkseiendommen

 

HAVNEDALSVEGEN

ADRESSE GBNR. GRUNNEIER
Havnedalsvegen 7   Finnmarkseiendommen
Havnedalsvegen 9      Finnmarkseiendommen
Havnedalsvegen 11   Finnmarkseiendommen
Havnedalsvegen 13   Finnmarkseiendommen
Havnedalsvegen 17   Finnmarkseiendommen
Havnedalsvegen 20 2/1/199 Finnmarkseiendommen

 

SOLHEIMVEGEN

ADRESSE GBNR. GRUNNEIER
Solheimvegen 8 10/37 Finnmarkseiendommen
Solheimvegen 15 10/1/47 Finnmarkseiendommen