I tabellen under kan du klikke på grunn nummer og dermed få opp et luft foto med tomtas beliggenhet tegnet inn.

Tomtenes omtrentlige beliggenhet er fargelagt grønne.
Tomtegrensene er ikke målt inn for alle tomtene.

De postene i tabellene som som ikke har et GBNR (grunn og bruksnummer) er ikke oppmålt.

 

NYHET: Tomt ledig i Klausjorda 16. 3/28

Denne tomten har ferdig tilkoblet vann og avløp, slik at det er en ugift som evt husbygger slipper.

KLAUSJORDA

Adresse GBNR. Eier
Klausjorda 16 3/28 Båtsfjord kommune
Adresse GBNR. Eier

 

RUBBEDALSVEGEN

Rubbedalsvegen 4     2/1/184 Finnmarkseiendommen
Rubbedalsvegen 9       Finnmarkseiendommen
Rubbedalsvegen 20   Bob Nilsen, privat grunn
Rubbedalsvegen 22   Bob Nilsen, privat grunn
Rubbedalsvegen 24   Bob Nilsen, privat grunn
Rubbedalsvegen 26   Bob Nilsen, privat grunn
Rubbedalsvegen 34   Finnmarkseiendommen
Rubbedalsvegen 36 2/1/195 Finnmarkseiendommen

 

HAVNEDALSVEGEN

ADRESSE GBNR. GRUNNEIER
Havnedalsvegen 7   Finnmarkseiendommen
Havnedalsvegen 9      Finnmarkseiendommen
Havnedalsvegen 11   Finnmarkseiendommen
Havnedalsvegen 13   Finnmarkseiendommen
Havnedalsvegen 17   Finnmarkseiendommen
Havnedalsvegen 20 2/1/199 Finnmarkseiendommen

 

SOLHEIMVEGEN

ADRESSE GBNR. GRUNNEIER
Solheimvegen 8 10/37 Finnmarkseiendommen
Solheimvegen 15 10/1/47 Finnmarkseiendommen