Menighetens årsmøte

 avholdes etter gudstjenesten søndag 3. april

 på Menighetshuset.

Årsmelding 2021 med regnskap legges ut i kirkens våpenhus.

Båtsfjord menighetsråd ønsker

velkommen til kirkekaffe.