Lone Johnsen. Ordfører

Andreas Bye Paulsen. Varaordfører

Gunn Marit Nilsen. Repr Høyre

Terje Seirup.  Repr AP

Geir Knutsen. Repr AP

 

 

 

Vedtekter legges ut når nye er fattet.