Vi har nå ingen registrerte positive Covid 19 tilfeller i kommunen, og det er heller ikke noen nærkontakter i karantene. Hittil i år har vi testet 252 personer.

Per 05.03.21 har vi satt 156 doser av vaksinen Comirnaty (BioNTech/Pfizer), fordelt mellom 88 stk. dose 1 og 68 stk. dose 2.

Denne uka mottok vi vaksinen fra AstraZeneca og gjennomførte vaksinering av kritisk helsepersonell, og startet også med vaksinering av våre innbyggere i prioriteringsgruppe 5 (se oversikt på FHI sin hjemmeside), til sammen 90 doser.

I ukene framover vil vi motta et mye større antall doser med vaksinen AstraZeneca enn vaksinen Comirnaty (BioNTech/Pfizer). Dette betyr at mange flere under 65 år vil få tilbud om vaksine enn de over 65 år. Dette fordi vaksinen fra AstraZeneca foreløpig kun er godkjent for personer under 65 år.

FHI har regler for hvilke prioriteringsgrupper som skal tilbys de ulike vaksinetypene, og dette er noe vi må forholde oss til. Alle skal være trygge på at vi følger de retningslinjene som er satt av nasjonale myndigheter. Dere vil bli kontaktet når det er deres tur til å bli vaksinert.

Vi ønsker å rette en stor takk til våre vaksinatører, spesielt Aud og Anja som er pensjonerte sykepleiere og har stått for nesten all vaksinasjon til nå, samt sykepleierstudentene som har gjort en stor innsats på vår informasjonstelefon og som nå er i gang med vaksinasjonsarbeidet etter gjennomgått grundig opplæring av helsesykepleier og lege.

For de som er mellom 18 og 64 år og som ikke har meldt fra om de ønsker vaksinering eller ikke, ta kontakt på epost vaksine@batsfjord.kommune.no  eller SMS til 902 98 228.