Fradeling

En del av en eiendom kan ikke selges eller pantsettes uten at den først er blitt fradelt hovedeiendommen og fått tildelt eget registernavn- og nummer. Oppmålingen står for fradelingen med grunnlag i gitt tillatelse fra bygningsmyndighetene. En kartforretning inngår vanligvis i en delingsforretning.

Grensejustering/tilleggsareal til eiendommer

Slike saker kan noen ganger få forenkla saksbehandling både når det gjelder tillatelse og gjennomføring. Oppmålingen gir nærmere opplysninger, og tar stilling til om tilleggsareal kan overføres gjennom grensejustering uten å gå vegen om deling og overdragelse. Ved grensejustering er det et krav at verdien på de berørte eiendommene ikke endrer seg vesentlig. Oppmålingen utfører justeringa som egen sak eller som innslag i ei delingssak.

Grensepåvisning

Oppmålingen kan stikke ut en eksisterende grense dersom det foreligger et målebrev med koordinater.

Kartforretning

Ved kartforretning klarlegger og kartfester oppmålingen grenser for eiendommer. Det kan rekvireres kartforretning over hele eiendommer eller bare enkelte linjer eller punkt.

Matrikkelbrev

Matrikkelbrev er en attestert utskrift av matrikkelen som viser alle registrerte opplysninger om en matrikkelenhet (grunneiendom, anleggseiendom, eierseksjon, jordsameie eller festegrunn) ved oppgitt dato.

Sammenslåing av eiendommer

Tilstøtende eiendommer som har samme hjemmelshaver og ordnede panteforhold, kan slåes sammen til en eiendom. Den sammenslåtte eiendommen får registerdata til en av eiendommene. Hjemmelshaver rekvirerer, oppmålingen tilrettelegger og tinglyser.

Tinglysing

Oppmålingsprodukter som matrikkelbrev på ny eiendom, grensejustering og registreringsbrev skal tinglyses. I slike tilfeller krever oppmålingen inn tinglysingsgebyret fra rekvirent og sender til tinglysing ved Statens kartverk.