Priser barnehageplass 2019:

Vedtatt i kommunestyret 20.12.18

Maksprisen for 2019 er 2 990 kroner per måned fra 1. januar, og 3 040 kroner per måned fra 1. august. Totalt utgjør dette 33 140 kroner per år.

Kommunal makspris 2019: kr 2730,- pr mnd, kr 30 030,- pr år.

Type plass 1.barn

Bhgsats 2019

Kr. Pr.mnd

Søsken 2

30%

 

Søsken nr 3

50%

 

Kost

 

Kr pr mnd

100 % plass

2730

1911

1365

300

80 % plass

2474

1732

1237

240

60 % plass

1930

1351

965

180

50 % plass

1645

1152

823

150

40 % plass

1372

960

686

120

20 / plass

852

596

426

60

Kjøp av dag

220

 

 

 

 

Kostpris er til selvkost. Kan bli endringer i samsvar med utgiftene. Fastsettes i samarbeid med FAU og SU ved barnehagene.

Forskrift om foreldrebetaling pålegger barnehageeier å ha moderasjonsordninger for søsken i barnehage. Minimumskravet er 30 % reduksjon for barn nr 2 og 50 % for barn nummer 3 osv.

Nye satser foreslått i statsbudsjett 2019:

  • Inntektsgrense for gratis kjernetid for 3 - 4 og 5 åringer økes til kr 533.500 fra 01.08.18.
  • Fra 01.08.19 inkluderes 2-åringer i denne ordningen. Inntektsgrensen settes til kr 548.500 fra samme tidsrom.
  • Inntektsgrensen for redusert foreldrebetaling settes til kr. 548.167 pr 01.01.19. Ingen skal betale mer enn 6 % av samla person -og kapitalinntekt til husholdet med makspris som øvre grense. Fra 01.08.19 økes inntektsgrensen til kr 557.333.