Priser barnehageplass 2021:

Vedtatt i kommunestyret 16.12.20

Maksprisen for 2021 er 3 230 kroner per måned fra 1. januar. Totalt utgjør dette 35 530 kroner per år.

Kommunal makspris 2021: kr 2 867,- pr mnd, kr 31 537,- pr år.

Type plass 1.barn

Bhgsats 2021

Kr. Pr.mnd

Søsken 2

30%

 

Søsken nr 3

50%

 

Kost

 

Kr pr mnd

100 % plass

2867

2007

1433

320/120

80 % plass

2598

1819

1299

256/96

60 % plass

2027

1419

1013

192/72

50 % plass

1727

1210

863

160/60

40 % plass

1441

1008

720

128/48

20 / plass

895

629

447

64/24

Kjøp av dag

231

 

 

 

Avgift Barn henta etter stengetid

263

 

 

 

Utleie av bhg til bursdag

Gratis

 

 

 

 

Kostpris er til selvkost. Kan bli endringer i samsvar med utgiftene. Fastsettes i samarbeid med FAU og SU ved barnehagene.

Forskrift om foreldrebetaling pålegger barnehageeier å ha moderasjonsordninger for søsken i barnehage. Minimumskravet er 30 % reduksjon for barn nr 2 og 50 % for barn nummer 3 osv.

 

 

Nye satser foreslått i statsbudsjett 2021:

  • Inntektsgrense for gratis kjernetid ( 20 timer pr uke) for 2-5 åringer økes fra kr 566 100 pr. 01.08.20 til kr 583.650 fra 01.08.21.
  • Inntektsgrensen for redusert foreldrebetaling fastsettes til kr. 592 167 pr 01.01.21. Ingen skal betale mer enn 6 % av samla person -og kapitalinntekt til husholdet med makspris som øvre grense.