På bildet ser vi ordføreren sammen med kystvaktsjef Ottar Haugen. Kystvaktsjefen la ned blomster og hedret de modige og dyktige sjøfolkene på Colin Archer 1 denne vårdagen for 125 år siden.

Ordfører og kystvaksjef Ottar Haugen.jpg