Dette bruddet krever en større operasjon som har en estimert reparasjonskostnad på kr 250 000,- -- da uten garanti på at det ikke er følgefeil.
På grunn av at vi bygger nytt basseng som skal stå klart januar 2024 vil reparasjon av boblebad og steamdusj ikke bli prioritert.
Ved eventuelle kommende feil på det ordinære bassenget vil disse bli reparert så lenge det er økonomisk forsvarlig – det er per i dag ingen kjente problemer ved den ordinære bassengdriften.

 

På bakgrunn av dette har vi satt ned prisen for bruk av basseng.

Priser:

Barn - kr. 30

Pensjonist/honnør - kr. 45

Voksen - kr. 60


Vi beklager ulempene.
Vi gleder oss til nytt basseng!

Teknisk etat