Vi ber trafikanter om å kjøre pent nedover, da vegen foreløpig har en smal kjørebane. Det er også is på vegen her og der. Det kan også stedvis være sporete i vegbanen, så kjør forsiktig.

Det vil foregå etterarbeid på vegen, så se opp for anleggsmaskiner.

Sneskuterløyper til og i Syltefjord er herved stengt.