Klage i saken kan sendes per e-post til postmottak@batsfjord.kommune.no eller med vanlig post til Båtsfjord kommune, PB 610, 9991 Båtsfjord.

For spørsmål ta kontakt med Teknisk sjef Trond Henriksen per e-post trond.henriksen@batsfjord.kommune.no 

Saksdokumenter

1. Vedtak kommunestyret 16.12.21

2. Forskrift

3. Løypekart (Velg «Båtsfjord kommune» og kartlaget «Skuterløyper»)

4. Saksfremlegg kommunestyret 16.12.21

    Vedlegg 1: Utredning for skuterforskrift

    Vedlegg 2: Merknadsbehandling desember 2021

    Vedlegg 3: Foreslåtte skuterløyper

    Vedlegg 4: Grunneiers tillatelse FeFo

5. Høringsdokumenter finner på denne siden