Kriterier for å delta på ungdomsfiske etter kongekrabbe i regi av Båtsfjord kommune sommeren 2023:

- Du må bo i Båtsfjord.
- Du må være tilgjengelig for gjennomføring av opplegg i perioden 1.juli- 15. august.
- Du må være (eller fylle) 16 år i 2023, eller eldre. Øvre aldersgrense er fylte 25 år senest 28 april 2023.

 

Hvordan melde seg på:

1. melde deg på Ungdomsfiskeordningen innen 1. juni. her>>
NB: Båt som legges inn i søknaden er Regmerke F-38-BD Fartøynavn: VÅGBAS
2. melde deg på ungdomsfiskeordningen for kongekrabbe innen 1. juni.her>>.. (NB: Båt som legges inn i søknaden er: Regmerke F-38-BD.  Fartøynavn: VÅGBAS)
3. sende inn en søknad til Båtsfjord Kommune ved: mats@linken-nh.no innen 1. juni.- med navn, alder, folkeregistrert adresse, eventuelt spesielle hensyn med tanke på helse og en bekreftelse på at du er påmeldt til ungdomsfiske og ungdomsfiske etter kongekrabbe hos Fiskeridirektoratet.
Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Fiskerihovedstaden, Båtsfjord Kommune, Linken Næringshage As, Arktis Fich AS og Østbas AS