Hva betyr det at vannet er hardt?

Mye kalsium og magnesium i vannet kan gi et gråhvitt belegg på glass, kjeler, i kaffetraktere, vaskemaskiner og oppvaskmaskiner. Slikt belegg kan i verste fall føre til skade på elektriske elementer i vaskemaskiner og elektriske kjøkkenapparater.

Det finnes mange ulike metoder og produkter som kan gjøre vannet mindre hardt og/eller redusere beleggdannelsen. I instruksjonsbøker for vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og andre lignende produkter står det gjerne anbefalinger om hva du skal gjøre dersom du har hardt vann.

Hardt vann er ikke farlig å drikke, og drikkevannsforskriften stiller derfor ikke krav til maksimalt innhold av kalsium, magnesium eller total hardhet i vannet.

 

Hvilken klasse hardhet er drikkevannet i Båtsfjord?

Hardheten ved drikkevannet i Båtsfjord ligger i hardhetsklasse : Bløtt vann  2.6  (Tyske hardhetsgrader ºdH)

Hvis du er i tvil om du har hardt vann, kan du kontakte VA-etaten i Båtsfjord kommune. Hvis du har problemer med hardt vann, finnes det mange ulike metoder og produkter som kan gjøre vannet mindre hardt og/eller redusere beleggdannelsen. Lokale rørleggere har ofte erfaringer med ulike metoder/produkter for enkelthusholdninger. I instruksjonsbøker for vaskemaskiner, oppvaskmaskiner m.m. står det gjerne anbefalinger om hva du skal gjøre dersom du har hardt vann.

Vannets hardhet oppgis i Norge normalt i tyske hardhetsgrader (dH°) eller i mg Ca/l. Omregningsfaktoren mellom hardhetsgrader og kalsium er 7,14. (Dvs. at 1 dH° = 7,14 mg Ca/l). Det varierer litt hvordan laboratoriene og faglitteraturen inndeler i hardhetsklasser, men vi refererer her et eksempel på mulig inndeling:

Hardhetsklasse  Milligram kalsium pr liter (mg (mg Ca / l) Tyske hardhetsgrader (ºdH)
Meget bløtt vann 0 - 15 0 - 2,1
Bløtt vann 15 - 35 2,1 - 4,9
Middels hardt vann 35 - 70 4,9 - 9,8
Hardt vann 70 - 150 9,8 - 21
Meget hardt vann > 150 > 21