Dagens skoler i Båtsfjord har på 1 til 10 trinn ca 192 elever per november 2022.

Båtsfjordskolen består i dag av Båtsfjord skole og Nordskogen skole.

Det er totalt ca 30 lærerstillinger og ca 14 assistentstillinger. Totalt er det 44 ansatte i skolen, fordelt på begge skolene. Dette er både heltids og deltids stillinger

I januar 2024 vil begge avdelingene samles under samme tak i nyskolen som er under bygging. Den nye skolen skal romme grunnskole, Båtsfjord private videregående skole, Båtsfjord kulturskole, voksenopplæringen, LOSA, helsestasjonen, barnevern og Båtsfjord PPT. I tillegg vil det være kulturhus for hele Båtsfjord kommune, med stor kultursal med moderne kino., med plass til 220 mennesker.

Du kan lese om "Nyskole Prosjektet" her>>