Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Søknad på tjenester og bistand fra Helse og omsorg

Her ligger en oversikt over det innbyggere i Båtsfjord kan søke om fra Helse og omsorg.

Her vil det finnes oversikt over tilbud den enkelte kan søke på. For at tjenesten skal bli innvilget, kreves det at det fattes enkeltvedtak som gir en nærmere beskrivelse på tjenesten. Denne gjøres idag i hovedsak av Rådgiver, i samarbeid med alle seksjonsledere.

Alle skjema kan fås ved henvendelse Rådgiver eller seksjonsledere.

Felles søknadskjema for:

  • Hjemmesykepleie
  • Hjemmehjelp (praktisk bistand)
  • Matombringing
  • Trygghetsalarm
  • Støttekontakt
  • Omsorgslønn

Korttidsplass Sykestue og Alderspensjonat,
Fast plass Sykehjem, Alderspensjonat og Fjellheimen:  Søknadskjema

Individuell Plan:  Søknadskjema    vedlegg til søknadskjema    Informasjonsskriv

  • Skjema
  • Tjenestebeskrivelser
  • Dokumenter
  • Lenker

Kontakt

Rådgiver Elin Karlsen

Telefon 789 85 443

Mail: Elin.Karlsen@batsfjord.kommune.no

Sist oppdatert 11. november 2022