Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Bilde : Gøran Nilsen

ÅPNE SNØSKUTERLØYPER

Deler av 1 og 2. Videre løypene 2, 3, 4, 7A, 7B, 8,10, 13A, 13B, 14 og15

Vis akttsomhet da det har snødd mye. Det kan ennå være kanter etter brøyting ned "tranga"

ingressbilde 2 skuterløyper vedtatt desember 2021

Vedtak av ny forskrift om snøskuterløyper i Båtsfjord kommune

Kommunestyret i Båtsfjord har i møte 16.12.2021 vedtatt forskrift for snøskuterløyper i Båtsfjord kommune. Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket. Klagen må være sendt til Båtsfjord kommune innen 21. januar 2022.

skuterloype

Nye Sneskuterforskrifter

2021

VARSEL OM VIDEREFØRING ANGÅENDE INNFØRING AV NYE FORSKRIFTER FOR SKUTERLØYPER I BÅTSFOJRD KOMMUNE, IHHT. MOTORFERDSELFORSKRIFTEN I UTMARK §4