Gravemelding Kart

Kart for å legge ved gravemelding finnes her

Gravemeldingskjema

Gravemeldingen laster du  ned  her >>

Gravemeldinger behandles hos Båtsfjord kommune, Geomatikk og Varanger-kraftnett.

Vann og avløpsledninger blir påvist av Båtsfjord kommune v/ anleggsdrift.

Kart kan sendes elektronisk, og må benyttes som veiledende.

Om det skal graves over vei eller veien må stenges, skal Politi og Statens vegvesen kontaktes i tillegg.

Ferdigbehandlet gravemelding vil bli sendt pr. post, epost, eller melding om henting vil bli gitt pr. tlf avhengig av hva som er krysset av på skjema.

Gravemelding blir ikke ferdigbehandlet før  Geomatikk og Varanger-kraftnett har svart på henvendelsene fra Båtsfjord Kommune.